НУШ. Календарне планування. Буквар Цепова, Воскресенська (по Савченко)

Орієнтовний календарний план уроків української мови в 1 класі
за букварем Н. О. Воскресенської, І. В. Цепової до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти. 1-2 класи, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко
(Кількість уроків кожного періоду навчання грамоти учитель може обирати самостійно).
Скачати вкладення.

 

Тематика уроків читання

с. бук- варя

 

Тематика уроків письма

с. про- писів

 

2

3

4

5

 

I СЕМЕСТР (54 г О ди Н и)

д ОБУКВАРН и Й ПЕРІО д (16 г О ди Н )

 

Україна — рідний край. державні символи України. Українська мова.

Част. 1

С. 5

Загальне ознайомлення із зошитом для пись- ма (прописами). Правила письма: постава, розташування зошита на парті і ручки в руці. Перевірка готовності руки до письма.

 

Част. 1

С. 1

 

 

Я — школярка. Я — школяр. Знайомство. Звер- тання. Рідна мова. Правила спілкування.

 

С.

6–7

Орієнтація на сторінці зошита. Формування графічної навички учнів. Наведення контурів, штрихування і розфарбовування предметних малюнків.

 

С. 2

 

 

Шкільне життя.  На  уроці  і  на  перерві.  Мова і мовлення. Види мовлення: усне (говорю — слухаю), писемне (пишу — читаю).

 

С.

8–9

Орієнтація на сторінці зошита. Формування графічної навички учнів. Проведення «доріж- ки». Розфарбовування стрілочок заданого на- пряму (догори — донизу, ліворуч — праворуч) різним кольором.

 

 

С. 3

 

У світі народних творів (скоромовки, казки). Виразність усного мовлення. Темп: швидко, по- вільно. Інтонація: лагідно, сердито, здивовано, весело, сумно.

 

С. 10–11

Ознайомлення з видами ліній: прямі, ламані, криві. Прямі лінії різних напрямів: горизон- тальні, вертикальні, похилі. Формування умінь проводити прямі лінії заданих видів і напрямів.

 

С. 4

 

 

 

Старі казки на новий лад. Розповідь за серією малюнків. Слово. Речення.

 

 

С. 12–13

Ознайомлення з основним (робочим) рядком. Орієнтація в рядку: верхня й нижня рядкові лінії, середина рядка. Виконання графічних вправ у рядках, наведення контурів, штриху- вання, самостійне виконання графічних вправ за зразком.

 

 

С. 5