Календарне планування фізика 10 клас 2018-2019 н.р.

Календарно-тематичний план з фізики для 10 класу
(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)
(105 годин, 3 години на тиждень, 4 години – резервних)
Автор: Мартин Коноплянка

Скачати у вкладенні

№ з/п

Тема уроку

ВСТУП

1

Зародження й розвиток фізики як науки

2

Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання.

Невизначеності вимірювань

3

Скалярні та векторні величини

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 1. КІНЕМАТИКА

4

Основна задача механіки. Абетка кінематики

5

Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості

6

Закони додавання переміщень і швидкостей

7

Розв'язування задач

8

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення

9

Розв'язування задач

10

Лабораторна робота № 1. Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху

11

Вільне падіння

12

Криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння

13

Розв'язування задач

14

Рівномірний рух матеріальної точки по колу

15

Розв'язування задач

16

Лабораторна робота № 2. Вивчення руху тіла по колу

17

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

18

Контрольна робота № 1 з теми «Механіка. Частина 1. Кінематика»

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 2. ДИНАМІКА

19

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

20

Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона   

21

Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість

22

Розв'язування задач