Календарне планування для 4 класу на 2018/2019 н.р.

1. Календарне планування для 4 класу на 2018-2019 н. р. складено згідно з чинними «Навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи», затвердженими МОН молоді та спорту від 12.09.2011 р. № 1051, зі змінами згідно з наказами МОН від 29.05.2015 р. № 584, від 05.08.2016 р. № 948, від 09.08.2017 р. №1/9 436 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

2.Календарно-тематичне планування уроків у 4 класі
(українська мова,  літературне читання, математика, природознавство, я у світі, образотворче мистецтво,
трудове навчання, фізична культура, основи здоров’я, розвиток продуктивного мислення)

Скачати у вкладенні

уроку

Дата

Скор.

дата

Тема уроку

С.

підр.

Мова і мовлення

  1.  

 

 

Мова — скарбниця історії народу

5-7

  1.  

 

 

Безперервне поповнення словникового складу мови. Старі й нові слова в мові. Вимова і написання слів: щомісяця, щотижня, щогодини, щоденно.

6,7

  1.  

 

 

Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях. Дотримання правил мовленнєвого етикету, культури спілкування. Повторення вимови і написання слів: до побачення, будь ласка.

8-10

Текст

  1.  

 

 

Закріплення поняття про будову текстів різних типів (опис, розповідь, есе). Тема і мета вислов­лювання. Заголовок.

12,13

  1.  

 

 

Знаходження та інтонаційне виділення у реченнях тексту (монологічного і діалогічного) слів, найважливіших для висловлення думки. Спостереження над засобами зв’язку речень у тексті. Лексичні засоби для зв’язку речень у тексті

13-1722

  1.  

 

 

Поділ тексту на частини, складання плану за допомогою вчителя та самостійно. Спостере­ження за роллю абзаців. Визначення теми висловлювання у текстах, формулювання основної думки. Повторення вимови і написання слова  горизонт.

17-19

  1.  

 

 

Спостереження за особливостями змісту та побудови тексту-міркування: наявність певного твердження, доказів та висновків. Визначення теми висловлювання у текстах-міркуваннях, формулювання основної думки. Вимова і написання слова попереду

20,21

  1.  

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення №1

Краса осіннього лісу (парку, саду) Твір на основі вражень від екскурсії