Суперечка

Матір звуть Елеонора, а батечка - Савка. 
Синок у них підростає, ім'я йому Славка.

Батько щирий українець, мати - сибірячка. 
- Нє говорі, - учить мати, - гавкаєт собачка.
Вєдь нє гавкаєт собачка, она, дєтка, лаєт.
Ето тєбє твой папаня язик засоряєт.
Сколько раз я говоріла: пожалєй рєбйонка!
Зачєм же ти уродуєш, дєлаєш подонка?
- Прошу cлова вибирати, - насупився Савка. -
Це ти мене зараз лаєш, а собака - ГАВКА!

Казочка про букву

Жив та був собі Іван.,
Управляв Іваном пан.
Увірвавсь терпець Івану,
Дав Іван по шиї пану.
Пан пропав. Іван куняв,
Бо ніхто не підганяв.
Зажурились вчені люди:
Що з Іваном далі буде?
Він же ходить та куня,
Бо ніхто не підганя.
Довго думали-гадали
І таке примудрували:
(слово пан узяли,
Одну буквочку ввели.
Те, що було панове,
Зразу ж стало планове.
Підганяв Івана пан,
А тепер штовхає план.
Тут і казці кінець,
А хто слухав — молодець.

Павло Глазовий