Матеріали для першого уроку 2014-2015 навчального року. Україна - єдина країна. План-конспект. Урок-подорож для учнів 5-6 класів - Є край, де найкращі у світі пісні і цвітом чарує калина...

Мета: поглибити знання учнів про нашу державу - Україну; формувати національну свідомість школярів; розвивати пізнавальні інтереси учнів; виховувати любов до рідного краю, повагу до його історичного минулого і сучасного, шанобливе ставлення до символів держави.
Обладнання: Конституція України, плакати із зображенням Державного Прапора України, Державного Герба України, запис Державного Гімну України; карта України; записи висловів про Україну, прислів’я, приказки про рідний край.

Детальніше: Матеріали для першого уроку 2014-2015 навчального року. Україна - єдина країна. План-конспект....

Матеріали для першого уроку 2014-2015 навчального року. Україна - єдина країна. План-конспект. Урок-спілкування для учнів 5-6 класу - Мораль і моральність основні цінності етики громадянського суспільства

Мета і завдання: виявлення впливу моралі на відносини та спілкування людей; формування в учнів загальнолюдських норм гуманістичної моралі (добра, взаєморозуміння, милосердя, віри у творчі можливості людини); усвідомлення того, що моральні цінності становлять основу правопорядку; вироблення навичок і звичок моральної поведінки, культури спілкування; виховання почуття необхідності дотримання моральних цінностей суспільства.

Детальніше: Матеріали для першого уроку 2014-2015 навчального року. Україна - єдина країна. План-конспект....

Матеріали для першого уроку 2014-2015 навчального року. Україна - єдина країна. План-конспект. Година спілкування для 4 класу - Добрі справи прикрашають людину

Мета: вчити учнів формулювати моральні судження та ціннісні орієнтири; розвивати вміння розрізняти добро і зло; виховувати бажання робити добрі справи.
Обладнання: віночок; записи на дошці: «Добре роби, добре й буде», «Добра справа, що дощ у засуху», «Добрі справи прикрашають людину»; картки з малюнками (сонце, вода, вітер, земля, дерева, будинок, меблі, посуд, одяг, книга); заготовки для квітів: пелюстки, серединки, клей, степлер.

Детальніше: Матеріали для першого уроку 2014-2015 навчального року. Україна - єдина країна. План-конспект....

Матеріали для першого уроку 2014-2015 навчального року. Україна - єдина країна. План-конспект. Урок-роздум для 4 класу - Добро творити на землі людині лиш дано

Мета: формувати компетентності: ключові (уміння вчитися - швидко орієнтуватися у навчальній інформації; соціальна - вміння співпрацювати в групі; загальнокультурна - логічно і послідовно висловлюватися, дотримуватися норм мовленнєвої культури; здоров ’язбережувальна - вільно висловлювати власну думку, позитивно сприймати відповіді інших учнів); предметні (продовжити формувати навички свідомого, правильного, інтонаційного читання; виробляти вміння знаходити в тексті відповіді на запитання, давати характеристику дійовим особам; допомогти учням усвідомити значення добра як життєвого вибору в духовному становленні особистості; учити дітей розкривати зміст таких морально-етичних понять, як «добро», «зло», «чуйність», «співчуття», «співпереживання», наводити приклади прояву цих почуттів; учити оцінювати власні дії та дії інших людей з точки прояву цих почуттів; розвивати мислення, уяву; виховувати прагнення наслідувати позитивний приклад, бажання стати кращим).

Детальніше: Матеріали для першого уроку 2014-2015 навчального року. Україна - єдина країна. План-конспект....

Матеріали для першого уроку 2014-2015 навчального року. Україна - єдина країна. План-конспект. Урок-роздум для 3 класу інтенсивної педагогічної корекції - Зростайте добрими людьми

Мета: сприяти усвідомленню учнями поняття «добра людина»; формувати в дітей прагнення бути хорошими; вчити цікаво та з користю проводити дозвілля в колі друзів.
Обладнання: сюжетні малюнки на окремих аркушах паперу (формат А5), копіювальний папір, білий папір, кольорові олівці.

Детальніше: Матеріали для першого уроку 2014-2015 навчального року. Україна - єдина країна. План-конспект....